Sparing: Xanthi - Orfeas 3:0, 12 sirpnia 2018 | Grecka Piłka
P